F.A.Q. - Online Web Art

Ga naar de inhoud

F.A.Q.
(Veel gestelde vragen)

Wat is (web)hosting?

Een dienst van een bedrijf die één of meerdere websites beheert, bewaart en onderhoudt. Website hosting, domein hosting. Het onderbrengen van een website bij een Internet-dienstenleverancier (ISP), zoals Online Web Art, door gebruik te maken van een ruimte op één van de servers van de dienstenleverancier, die permanent met het Internet is verbonden. (De server is de computer waarmee contact wordt gemaakt als u een webadres opgeeft om informatie te bekijken.)

Wat is (web)design?
Het ontwerpen van een pagina die op het internet komt te staan. Webpagina: De vorm waarin de informatie op het World Wide Web staat. Een Webpagina kan onder andere tekst, plaatjes en geluid bevatten. Iedere Webpagina heeft een uniek adres (bijvoorbeeld: www.onlinegroep.nl).

Wat is een POP-box?
E-mail box. E-mailadres. Wat je minstens nodig hebt om iemand een e-mailtje te sturen. Een E-mailadres is de elektronische brievenbus waarin E-mailberichten worden opgeslagen. Bvb. Info@onlinegroep.nl.
E-mail box. Een uitdrukking die aangeeft waar e-mail naar toe moet. Een voorbeeld: Kees@onlinegroep.nl geeft aan dat de post verzonden moet worden naar een gebruiker met de naam "Kees" op de server onlinegroep.nl. Een e-mailadres is te herkennen aan de apenstaart "@", in het Engels spreekt men dit uit als "at".

Wat zijn aliassen?
Pseudoniem. Bijnaam die verwijst naar een persoon of groep personen op een netwerk. Voorbeeld, de mailinglijst met de naam ONLINEGROEP is een alias voor alle e-mail adressen op de ONLINEGROEP abonneelijst. Een e-mail boodschap gestuurd naar ONLINEGROEP@Email.nl, wordt automatisch doorgezonden naar alle personen op de mailinglijst. Ook een adres als: webmaster@email.nl, gewoonlijk te vinden op WWW bladzijden, is een alias voor degene die verantwoordelijk is voor het onderhoud van die pagina. Alle e-mail die naar dat adres gestuurd wordt, komt automatisch bij de juiste persoon terecht.

Wat is een Domeinnaam?
Een naam die een locatie aangeeft op Internet. Deze pagina staat in het domein "onlinegroep.nl". Een domein verwijst naar een plaats op een server of naar een hele server of naar een groep computers.

Wat is FTP?
File Transfer Protocol. Protocol voor het versturen van bestanden over een netwerk. Hiermee kun je bestanden binnenhalen van Internet. Een FTP-server is software die de bestanden op een bepaalde computer automatisch met behulp van FTP kan transporteren. De machines waarop de bestanden zich bevinden, worden ook FTP-servers genoemd.
Tenslotte heeft Online Web Art een eigen FTP-server zodat de abonnees hun Internettoepassingen dichtbij huis op kunnen halen.

Wat is Dataverkeer?
De hoeveelheid pakketten die over een netwerk loopt. Het aantal bytes dat van en naar een website verstuurd is. Een website van een particulier mag meestal maar een beperkte hoeveelheid dataverkeer veroorzaken (bij het Web Art basis pakket is dat 500 MB per maand). Veel providers van accounts staan onbeperkt dataverkeer toe. In theorie is dit niet helemaal juist, geen enkele provider kan echt onbeperkt bandbreedte bieden, in de praktijk haalt de huurder van de
www-ruimte de limiet niet (bijvoorbeeld 200 MB per dag).

Wat zijn statistieken?
De webserver houdt precies bij welke webpagina's en bestanden opgevraagd worden en door wie. Klanten kunnen deze informatie gebruiken om statistieken te laten genereren over hun eigen webpagina's, waaruit blijkt welk bestand hoeveel
keer is opgevraagd. Hierdoor kunt u een beeld krijgen van de populariteit van uw homepage en tegelijkertijd het, door uw webpagina's, gegenereerde dataverkeer in de gaten houden.

Wat is MY-SQL?
Vraagtaal voor databases om m.b.v. korte opdrachten informatie op te vragen. De SQL-standaard bevat ook onderdelen om gegevens te definiëren, wijzigen, besturen en beveiligen. Database managementsysteem. Met dit systeem kunt u de database definiëren, opslaan, onderhouden, veranderen, beschermen en kunt u de data toegankelijk maken voor applicaties en gebruikers. In een database managementsysteem definieert u de afzonderlijke tabellen. Ook definieert u toegangsrechten voor gebruikers van een database.

Wat zijn scripts?
Scripts zijn kleine programmaatjes die in webpagina's kunnen worden opgenomen. Veel scripts worden gebruikt om op commando informatie uit een database op te diepen. Een voorbeeld van een script is: een rekenmodule.

Wat is een zoekmachine?
Een programma waaraan men één of meer zoekwoorden kan presenteren, de search engine presenteert dan pagina's waarin deze zoekwoorden voorkomen. Google is een bekende search engine.

Wat zijn Flash en Streaming?
Flash:
Een onderdeel van een techniek, Shockwave, die afbeeldingen van hoge kwaliteit met interactie weet te combineren.
Flash is een programma waarmee je zeer leuke animaties mee kunt maken. Je hebt voor het bekijken een zogenaamde flash-plugin nodig. De grenzen van Flash zijn bijna onbeperkt, je kunt er allerlei interactieve plaatjes mee maken voor op een website.
Streaming:
Kijken of luisteren zonder downloaden. Techniek om geluid en/of beeld via internet te ontvangen zonder dat een
compleet bestand opgehaald hoeft te worden. Beeld en/of geluid verschijnt terwijl de computer het ophaalt.

Hoe vraag ik een domein aan?
Om te kijken of het door u gewenste domein nog vrij is , kunt u terecht op de website www.online-registratie.nl
Via deze site kunt u meteen het gewenste domein aanvragen.

Nadat u uw aanvraag heeft gedaan zullen wij u een vrijwaringformulier opsturen. Zodra deze ondertekend retour is gemaild kunnen wij overgaan tot registratie.

Natuurlijk kunt u uw aanvragen ook telefonisch of via e-mail doorgeven
Telefoon: 024-3716959  ---  Email: info@OnlineWebArt.nl

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu